REFERENCE

Svi prikazani kamini su proizvod tvrtke Kamini Lipić d.o.o. Većina prikazanih  fotografija nastala je odmah nakon izvršene montaže, a poštujući privatnost naših klijenata  nismo ih željeli opterećivati naknadnim  fotografiranjem ugrađenih kamina, roštilja i krušnih peći.

Iz svih gore navedenih  razloga u kaminima još nisu izvršena početna paljenja,  mnogi proizvodi  fotografirani su bez mrežica ili bez obojane maske kamina (više o toj temi možete pronaći na našoj stranici u rubrici Savjeti LoženjePrva vatra u kaminu).

Ujedno Vam želimo skrenuti pažnju da  takve fotografije  potvrđuju svoju autentičnost, da su izrađene od strane tvrtke Kamini Lipić d.o.o. i nisu izvađene iz kataloga, weba i sl .