AIR-B sistem grijanja prostora

air-b sistem grijanjakU Vašem kaminu razvija se temperatura od nekoliko stotina  stupnjeva.
U  trenutku kada je prostor u kojem se nalazi kamin dovoljno zagrijan,pomoću  AIR-B sistema ostatak topline može se odvesti u druge prostorije kuće ili stana.
Sistem radi na principu da se  zagrijani zrak iz kamina pomoću specijalnih izoliranih fleksibilnih cijevi i turbine  upuhuje u druge prostorije.
U tom slučaju se u tim prostorijama ugrađeju posebni zračni ventili pomoću kojih se regulira količina zraka koji se upuhuje u prostor.
Sistem se može ugraditi i u već uređene prostore na način da se cijevi razvuku po kutevima i zatim se maskiraju u kutiju od gipsanih ploča.
Sistem je posebno pogodan za mediteransko klimatsko područje ,jer se u praksi pokazalo da  uz pravilno odabrano ložište u kombinaciji sa AIR-B sistemom,nije potrebno koristiti nikakvo dodatno grijanje.

OPREMA