Uputstva za loženje u zatvorenim ložištima

Za racionalnu upotrebu vašeg uređaja nije poželjno maksimalno ga napuniti cjepanicama, a potpuno je zabranjano prepuniti ga. Daleko je bolje i kvalitetnije više puta puniti drvom, nego spaliti samo jedno prekomjerno punjenje. Podesite jačinu izgaranja tako da izaberete količinu drva koja odgovara vašim potrebama i tako da više ili manje otvorite ulaze zraka za izgaranje.

Jačina vatre ovisi i o presjeku cjepanica i o vrsti drva. Također, funkcioniranje kamina (potrošnja drva, obnavljanje topline itd.) djelomično ovisi i o vučenju odvoda. U svakom slučaju, zatvorite  klapnu (ako postoji) kada je izgaranje pravilno započelo.

Strogo je zabranjeno koristiti vodu ili druge slične načine za gašenje vatre koji bi mogli dovesti do naglih toplinskih šokova.

 

Smanjena jačina (usporeno gorenje)

Kako biste dobili dugotrajnu smanjenu vatru postupite na sljedeći način (spoj ovih različitih karakteristika dopušta postizanje optimalne samostalnosti):

  • zatvorite vrata,
  • zatvorite registar vučenja-klapna u dimovodu ( ako postoji),
  • potpuno zatvorite ulaze zraka za izgaranje ( nalazi se na prednjoj strani ložišta )
  • izaberite cjepanice velikog promjera, najradije okrugle, ne presječene
  • stavite cjepanice na sloj lagano zacrvenjene žeravice, bez plamena.

Punjenje na tanki sloj žeravice ili na sloj prekriven tankim slojem pepela omogućuje još duže trajanje izgaranja.

Za vrijeme funkcioniranja sa smanjenom jačinom dimovi mogu na staklu ostaviti talog. Taj talog općenito nestaje ili se smanjuje pri efektu pirolize, nakon jedne faze izgaranja jačom snagom.

Općenito, izmjenjujte periode usporenog gorenja sa periodima funkcioniranja normalnom jačinom. Dobro je izbjegavati, na početku i na kraju zime te za vrijeme zatopljenja, ponavljanu upotrebu smanjene jačine. U stvari, takvom upotrebom riskirate akumuliranje (nenormalno) katrana i čađe u odvodu pa tako i opasnost od požara u kaminu.

 

Normalna jačina

Da biste dobili najbolje izgaranje normalnom jačinom (određivanje dobre snage gorenja) postupite na sljedeći način:

  • pripremite dobar sloj zacrvenjene žeravice (poželjna je prisutnost plamičaka i/ili malih, ne potpuno izgorjelih cjepanica)
  • radije izaberite narezane cjepanice (četvrtine), promjera od 10 do 12 cm nego okrugle
  • stavite te cjepanice (najmanje 3 a najviše 6) tako da ih prekrižite (najbolje), a ako ih stavljate paralelno, ostavite između njih barem 2 cm prostora,
  • zatvorite registar vučenja – klapna u dimovodu (ako postoji)
  • regulirajte snagu vatre tako da više ili manje otvorite ulaze zraka za izgaranje (u svakom slučaju, plamenovi se ne smiju penjati do priključnog odvoda).

 

Ponovno punjenje

Prije nego što ponovno napunite drvima otvorite registar vučenja(klapna u dimnjaku), zatim lagano otvorite bočna vrata ili dignite spustiva vrata pomoću hladne poluge.

Jedna sama cjepanica gori loše. Zbog toga pri svakom punjenju stavite barem dvije cjepanice. Kada punite kamin, stavljajte drva samo u sredinu. Stijenke su naime također elementi grijanja. Da biste postigli dobru snagu grijanja trebate dosljedno kombinirati punjenje sa izgaranjem.

Poslije rada ložišta pri smanjenoj jačini, nemojte koristiti tekući alkohol ili benzin da biste obnovili vatru, već dodajte samo umjerenu količinu drvca malog promjera. Ako sloj žeravice više nije crven, možda će biti potrebno obnoviti ga pomoću mjeha prije nego što zatvorite vrata.

 

Prijelaz s normalne jačine na smanjenu jačinu

Promjenu jačine ostvarite prije ponovnog punjenja produžavajući period izgaranja žeravice tako da dopustite uređaju i odvodu za dim postupnu promjenu djelovanja.

Podsjećamo da je strogo zabranjeno prepuniti ložište.