Prva vatra u kaminu

Prvo loženje vatre u kaminu izvodi se najranije sedam dana nakon završene ugradnje. U tom vremenu svi materijali koji su korišteni kod izrade i ugradnje kamina su sazrjeli i postigli svoja vezivna svojstva. Prva vatra uvijek mora biti slabog intenziteta i jačine (najviše dva punjenja).

Kod svakog sljedećeg loženja  intenzitet i jačinu  vatre  treba pojačavati. Tek nakon 5-6 loženja kamin je u potpunosti spreman  za upotrebu.

Prilikom prvih paljenja,  kao nusprodukt, u prostoriji se pojavljuje  žuta izmaglica  i intenzivan miris koji je produkt gorenja boje i konzervansa (koji služe kao sredstvo za zaštitu ložište od proizvodnje do same ugradnje)  na ložištu.  Prekomjerno udisanje takvog zraka može uzrokovati blagu glavobolju, pa je iz tog razloga potrebno prostoriju provjetriti tijekom početnih paljenja. Kao posljedica izgaranja zaštitnih sredstava može se pojaviti žutilo na napi, iznad mrežica i na samim mrežicama. Svakako se preporuča da se početna paljenja izvrše prije samog  završnog nanošenja boje na napu.

Tijekom početnih paljenja rešetke treba obavezno skinuti kako ne bi došlo do njihovog trajnog oštećenja uslijed hvatanja žutila na njih. Prerano loženje kao i prejaka vatra u tek napravljenom kaminu može dovesti do njegovog oštećenja, a u ekstremnim slučajevima do trajnih i nepopravljivih posljedica za Vaš  kamin.