Vatrootporna boja

Vatrootporna boja

vatrootporna boja za premazivanje metalnih dijelova koji su izloženi visokim temperaturama. Premaz zaštićuje i čuva dijelove koji su izloženi temperaturama npr.  gusnata ložišta, otvorena metalna ložišta, peći, roštilji.