Sredstvo za impregnaciju kamena

Sredstvo za impregnaciju kamena

Sredstvo za impregnaciju  kamenih prirodnih ploča, pjeskovitog kamena, vapnenca. Za unutarnju i  vanjsku primjenu. Nanošenjem sredstva reducira se upijanje vode i zatvaraju pore na kamenu radi težeg prodora prljavštine.