Sredstvo za čišćenje stakla

Sredstvo za čišćenje stakla

Sredstvo za učinkovito uklanjanje mrlja od dima i ostataka drvenog katrana na  staklenim površinama ložišta  i peći.