Rozeta za kamin bijela standard

Rozeta za kamin bijela standard

Rozeta modernog dizajna projektirana za moderne kamine. Dizajnirana je tako da samo 5 mm istaknuta od površine nape kamina. Rozeta se isporučuju u kutiji sa metalnim okvirom koji služi za pričvršćivanje rozete. Izbor dimenzija sa cijenom je u nastavku:

Dimenzije (cm)                     Cijena (kn)
11 x 17                                        140
17 x 17                                        160
37 x 17                                        180
49 x 17                                        240