Rozeta za kamin antracit standard

Rozeta za kamin antracit standard

Rozeta modernog dizajna projektirana za moderne kamine. Dizajnirana je tako da viri samo 5 mm od površine nape kamina.
Rozeta se isporučuju u kutiji sa metalnim okvirom koji služi za pričvršćivanje rozete. Izbor dimenzija sa cijenom je u nastavku:

Dimenzije (cm)                   Cijena (kn)
11×17                                       140
17×17                                       160
37×17                                      180
49×17                                     240