Kemijsko sredstvo za održavanje ložišta

Kemijsko sredstvo za održavanje ložišta

Kemijsko sredstvo za uklanjanje čađe, ostataka klora i sumpora koji nagrizaju metalne dijelova kamina, ložišta, peći, roštilja.