Ložišta za kamin

Od davnina ljudi su se grijali na drva. Kako se ljudska vrsta razvijala tako su se razvijala i ložišta. Od loženja na zemlji ili kamenu do današnjih najmodernijih ložišta.
Ložišta se mogu razlikovati po materijalu od kojeg su izrađena i po gorivu koje koriste. Po vrsti goriva koje koriste možemo razlikovati slijedeće vrste ložišta:

  1. ložišta na drva
  2. ložišta na plin
  3. ložišta na struju
  4. ložišta na pelete
  5. ložišta na bioetanol

Ložišta koja koriste drvo kao gorivo možemo još razlikovati po:

  1. materijalu izrade(metalna ili limena sa šamotnom oblogom)
  2. jačini (od7 Kw do 30Kw)
  3. načinu otvaranja vrata(lateralno ili lateralno+ podizanje)
  4. broju i obliku staklenih površina(polukružna, prizmatična, sa jednom, dvije ili tri staklene strane)
  5. mediju koji zagrijava(zrak ili voda)

Ložišta na plin i struju su osobito pogodna za upotrebu iz razloga jer ne iziskuju poseban angažman ljudi(loženje ili iznošenje pepela), a rukovanje takvim ložištma je veoma lako pošto se njima upravlja pomoću daljinskog upravljača. Treba napomenuti da su ta ložišta u današnje vrijeme dovedena gotovo do savršenstva u pogledu sigurnosti.

Ložišta na pelete postaju sve popularnija u svijetu i kod nas jer koriste kao gorivo pelete i tako uvelike pridonose zaštiti okoliša.

Ložišta na bioetanol su isključivo dekorativna, a osobito su pogodna u prostorima koji nemaju dimovod.