AIR-B sistem grijanja prostora

air-b sistem grijanjakU Vašem kaminu razvija se temperatura od nekoliko stotina  stupnjeva.
U  trenutku kada je prostor u kojem se nalazi kamin dovoljno zagrijan,pomoću  AIR-B sistema ostatak topline može se odvesti u druge prostorije kuće ili stana.
Sistem radi na principu da se  zagrijani zrak iz kamina pomoću specijalnih izoliranih fleksibilnih cijevi i turbine  upuhuje u druge prostorije.
U tom slučaju se u tim prostorijama ugrađeju posebni zračni ventili pomoću kojih se regulira količina zraka koji se upuhuje u prostor.
Sistem se može ugraditi i u već uređene prostore na način da se cijevi razvuku po kutevima i zatim se maskiraju u kutiju od gipsanih ploča.
Sistem je posebno pogodan za mediteransko klimatsko područje ,jer se u praksi pokazalo da  uz pravilno odabrano ložište u kombinaciji sa AIR-B sistemom,nije potrebno koristiti nikakvo dodatno grijanje.

OPREMA

Group de vent 200

Group de vent 200

2.000,00 kn
Group de vent 300

Group de vent 300

2.200,00 kn
Group de vent 500

Group de vent 500

2.400,00 kn